duminică, mai 19, 2024
Florăria Focșani

AFIR simplifică procedurile de plată

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a adaptat procedurile de lucru astfel încât să permită beneficiarilor PNDR asigurarea fluxului financiar necesar implementării proiectelor de investiţii contractate, inclusiv prin eficientizarea mecanismului de decontare a cererilor de plată.
Adaptarea procedurilor a fost realizată în paralel cu modificările aduse Ordonanţei de urgență a Guvernului 74/ 2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Scopul modificărilor aduse Ordonanţei 74/ 2009 este accelerarea creşterii gradului de absorbție a fondurilor comunitare pentru agricultură şi dezvoltare rurală puse la dispoziția României.
O primă modificare priveşte simplificarea mecanismului de acordare a avansului, în sensul acordării acestuia încă de la prima achiziţie avizată de AFIR. Astfel, beneficiarul privat poate primi în avans un procent maxim de 40% din valoarea eligibilă a cofinanţării nerambursabile. Avansul poate fi primit numai după ce AFIR va acorda avizul favorabil pentru un dosar de achiziții.
Pentru beneficiarii publici, în cazul în care vor primi avizarea unei singure achiziții din partea AFIR, aceştia pot solicita şi primi în avans o sumă reprezentând maximum 40% din valoarea eligibilă a cofinanțării nerambursabile conform bugetului indicativ. Avansul de maxim 50% din valoarea eligibilă a cofinanțării nerambursabile va fi acordat doar în cazul avizării favorabile a tuturor achizițiilor.
O altă măsură adoptată pentru beneficiarii privaţi este cea privind devansarea decontării plăților aferente cheltuielilor eligibile, cu respectarea însă a intensității contribuției proprii. Astfel, AFIR va putea efectua plata sumelor reprezentând cheltuielile eligibile aferente contribuţiei publice ale proiectelor numai în baza documentelor justificative de tip factură.
Practic, se poate deconta contravaloarea lucrărilor, serviciilor sau bunurilor achiziționate, numai în baza facturilor prezentate la dosarul cererii de plată, dovada efectuării plății de către beneficiarii privaţi urmând a se face într-un termen prestabilit. Aşadar, din valoarea unei facturi pentru plata unei cheltuieli eligibile, beneficiarul privat poate achita doar contribuţia proprie (cofinanţarea privată), AFIR decontându-i ulterior suma corespunzând procentului nerambursabil din cheltuială. În acest sens beneficiarul privat trebuie să deschidă un cont distinct la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, în raza căreia este înregistrat fiscal.
O altă modificarea priveşte modalitatea de decontarea a TVA-ului pentru beneficiarii publici. Aceştia pot solicita decontarea contravalorii TVA fără a avea atașate documentele de plată şi extrasele de cont care să justifice plata TVA-ului încă de la prima cerere de plată şi nu doar la ultima cerere de plată. Acest principiu se aplică indiferent de numărul tranșelor de plată.
Datorită realităţilor economice cu care se confruntă, beneficiarii privați sunt de multe ori în imposibilitatea de a asigura fluxul de numerar necesar implementării proiectelor cofinanţate din PNDR. Un prim impact este acela de a nu putea efectua cheltuielile prevăzute prin proiect, ceea ce, de multe ori duce la rezilierea contractelor.
Pe lângă procedurile de plată, AFIR a simplificat totodată și procedura de achiziție, prin publicarea prețurilor de referință pentru mașini, utilaje și echipamente specializate. Baza de date care cuprinde prețurile de referință, este disponibilă pe site-ul AFIR, www.afir.madr.ro. Astfel, beneficiarii privaţi pot cumpăra direct echipamentul dorit care este afișat în baza de date, fără a mai parcurge nicio altă procedură de achiziţie.
Alături de depunerea on-line a Cererilor de Finanțare, acestea sunt măsuri concrete care vor asigura atât absorbţia fondurilor disponibile în PNDR 2007-2013, dar şi implementarea corectă și facilă a noului Program de finanțare a agriculturii și a mediului rural care se va desfășura în perioada 2014 – 2020.
6 noiembrie 2014
AFIR – Relaţii Mass-Media – 004 021 310.16.28;
massmedia@afir.info; www.afir.madr.ro

Comments

comments

- Publicitate -

Related Articles

- Publicitate -

Articole noi