joi, iunie 1, 2023

Finalizare proiect „Modernizarea spațiilor publice urbane – zona casa de cultură din orașul Adjud”, judeţul Vrancea

 Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Adjud  în calitate de BENEFICIAR  a încheiat Contractul de Finanţare nr.3217 din 08.06.2012 cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației  Publice , în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2007-2013, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013, pentru proiectul cu titlul „Modernizarea spaţiilor publice urbane – zona Casa de Cultură din oraşul Adjud ”, Judeţul Vrancea”  cod SMIS  7849.

Proiectul a fost selectat în cadrul  Programului  Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană., Sub – domeniu –Centre urbane.

Perioada de implementare: 30  luni

Valoarea totală a  proiectului aprobat  este de  3.795.858,42 lei  din care:

 • valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 408.246,21 lei
 • valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional705,21 lei,
 • Co – finanţarea eligibilă a Beneficiarului 243,62  lei
 • valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile746,55 lei
 • valoare neeligibilă inclusiv TVA aferentă acesteia 916,83  lei.

Obiectivul general al  proiectului este dezvoltarea  rolului social şi economic al Municipiului Ajud şi creşterea calităţii vieţii, respectiv, îmbunătăţirea condiţiilor de manifestare socio-culturală şi de agrement a populaţiei din acest centru urban prin modernizarea spaţiilor publice urbane degradate .

 Beneficiarii  proiectului  sunt  întreaga comunitate  a Municipiului  Adjud, şi  persoane care tranzitează municipiul în scopuri socio – culturale, de agrement  şi odihnă .

Obiective specifice:

 • Îmbunătăţirea imaginii arhitectural volumetrice şi peisajere a zonei;
 • Susţinerea elementelor cheie de coeziune socială;
 • Îmbunătăţirea calităţii mediului;
 • Creşterea gradului de confort a locuirii;
 • Îmbunătăţirea stării de sănătate;
 • Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a procesului educativ şi cultural;
 • Creşterea calităţii infrastructurii tehnice şi de transport;
 • Echilibrarea balanţei spaţii verzi – spaţii construite.

Rezultate finale:

 • Reabilitare infrastructură stradală – 029,36 mp;
 • Amenajare alei pietonale, platforme , parcări auto – 7.254,00mp
 • Amfiteatru şi fântâni arteziene – 590,00 mp;
 • Amenajare spaţii verzi – 6.115,00 mp;
 • Iluminat decorativ – 62 stâlpi.

 Persoana de contact: Racoviţă Gabriela – manager de proiect;

telefon: 0237/641908; fax: 0237/641912;

 e-mail: primăriaadjud@gmail.com

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Comments

comments

- Publicitate -

Related Articles

Facebook venablo Facebook Dating, la patologi­a del tunel carpiano personal Tinder

Facebook venablo Facebook Dating, la patologi­a del tunel carpiano personal Tinder Twitter ha anunciado el tirada sobre Facebook Dating, una empleo con el fin de...

CashUSA Critiques For 2022 | Score Cash in your Hands Rapidly

CashUSA Critiques For 2022 | Score Cash in your Hands Rapidly Draw B. Huntley try a bona-fide home investor, attorney, personal financing creator, copywriter, father,...

Overseas Brides — How to find a girlfriend Through a unique Part

Overseas Brides — How to find a girlfriend Through a unique Part If you're looking for that girlfriend regarding several other area, you have a...
- Publicitate -

Articole noi

Facebook venablo Facebook Dating, la patologi­a del tunel carpiano personal Tinder

Facebook venablo Facebook Dating, la patologi­a del tunel carpiano personal Tinder Twitter ha anunciado el tirada sobre Facebook Dating, una empleo con el fin de...

CashUSA Critiques For 2022 | Score Cash in your Hands Rapidly

CashUSA Critiques For 2022 | Score Cash in your Hands Rapidly Draw B. Huntley try a bona-fide home investor, attorney, personal financing creator, copywriter, father,...

Overseas Brides — How to find a girlfriend Through a unique Part

Overseas Brides — How to find a girlfriend Through a unique Part If you're looking for that girlfriend regarding several other area, you have a...

Frequently asked questions from Pay check Lending products for the Missouri

Frequently asked questions from Pay check Lending products for the Missouri Intended for people, requesting out of friends or is never difficulty. This may be...

Such fund may not be eligible to found both of one’s adopting the work for choice:

Such fund may not be eligible to found both of one's adopting the work for choice: 1) Relates to individuals whoever fund was bought out-of...

Comments

comments