miercuri, septembrie 27, 2023

Finalizare proiect „Modernizarea spațiilor publice urbane – zona casa de cultură din orașul Adjud”, judeţul Vrancea

 Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Adjud  în calitate de BENEFICIAR  a încheiat Contractul de Finanţare nr.3217 din 08.06.2012 cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației  Publice , în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2007-2013, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013, pentru proiectul cu titlul „Modernizarea spaţiilor publice urbane – zona Casa de Cultură din oraşul Adjud ”, Judeţul Vrancea”  cod SMIS  7849.

Proiectul a fost selectat în cadrul  Programului  Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană., Sub – domeniu –Centre urbane.

Perioada de implementare: 30  luni

Valoarea totală a  proiectului aprobat  este de  3.795.858,42 lei  din care:

 • valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 408.246,21 lei
 • valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional705,21 lei,
 • Co – finanţarea eligibilă a Beneficiarului 243,62  lei
 • valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile746,55 lei
 • valoare neeligibilă inclusiv TVA aferentă acesteia 916,83  lei.

Obiectivul general al  proiectului este dezvoltarea  rolului social şi economic al Municipiului Ajud şi creşterea calităţii vieţii, respectiv, îmbunătăţirea condiţiilor de manifestare socio-culturală şi de agrement a populaţiei din acest centru urban prin modernizarea spaţiilor publice urbane degradate .

 Beneficiarii  proiectului  sunt  întreaga comunitate  a Municipiului  Adjud, şi  persoane care tranzitează municipiul în scopuri socio – culturale, de agrement  şi odihnă .

Obiective specifice:

 • Îmbunătăţirea imaginii arhitectural volumetrice şi peisajere a zonei;
 • Susţinerea elementelor cheie de coeziune socială;
 • Îmbunătăţirea calităţii mediului;
 • Creşterea gradului de confort a locuirii;
 • Îmbunătăţirea stării de sănătate;
 • Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a procesului educativ şi cultural;
 • Creşterea calităţii infrastructurii tehnice şi de transport;
 • Echilibrarea balanţei spaţii verzi – spaţii construite.

Rezultate finale:

 • Reabilitare infrastructură stradală – 029,36 mp;
 • Amenajare alei pietonale, platforme , parcări auto – 7.254,00mp
 • Amfiteatru şi fântâni arteziene – 590,00 mp;
 • Amenajare spaţii verzi – 6.115,00 mp;
 • Iluminat decorativ – 62 stâlpi.

 Persoana de contact: Racoviţă Gabriela – manager de proiect;

telefon: 0237/641908; fax: 0237/641912;

 e-mail: primăriaadjud@gmail.com

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Comments

comments

- Publicitate -

Related Articles

Dominican female in search of Western the male is form, hot, and alluring

Dominican female in search of Western the male is form, hot, and alluring Gorgeous Dominican brides are also beautifulpared having European girls, they have several...

Piensa en lo cual anteriormente de Ponerlo Celoso (2023)

Piensa en lo cual anteriormente de Ponerlo Celoso (2023) Si deseas estudiar a darle celos, ?no digas mas! En este escrito, te daremos 30 ideas...

Today, the team is quite well-known and you can notorious about Tristate town

Today, the team is quite well-known and you can notorious about Tristate town BRATTIA PRYKARPATTIA - Brattia Prykarpattia otherwise Carpathian Lads to start with in...
- Publicitate -

Articole noi

Dominican female in search of Western the male is form, hot, and alluring

Dominican female in search of Western the male is form, hot, and alluring Gorgeous Dominican brides are also beautifulpared having European girls, they have several...

Piensa en lo cual anteriormente de Ponerlo Celoso (2023)

Piensa en lo cual anteriormente de Ponerlo Celoso (2023) Si deseas estudiar a darle celos, ?no digas mas! En este escrito, te daremos 30 ideas...

Today, the team is quite well-known and you can notorious about Tristate town

Today, the team is quite well-known and you can notorious about Tristate town BRATTIA PRYKARPATTIA - Brattia Prykarpattia otherwise Carpathian Lads to start with in...

Mail order Brides From Ukraine: As to the reasons The guy’s For this reason Wanted Brides

Mail order Brides From Ukraine: As to the reasons The guy’s For this reason Wanted Brides But not, try to see a couple of things...

Where Divorced Dads Should consider Publishing a profile

Where Divorced Dads Should consider Publishing a profileLaunching anyone the brand new just like the children are nevertheless used for the divorce case therefore...

Comments

comments