miercuri, noiembrie 25, 2020

ORDINEA DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vrancea, din data de 9 decembrie 2014, ora 16.00

I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1. „Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea, în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Vrancea, pentru anul şcolar 2014-2015”.
Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.
2. „Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Elena Doamna” Focşani, pentru anul şcolar 2014-2015”.
Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.
3. „Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Focşani, pentru anul şcolar 2014-2015”.
Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.
4. „Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mihălceni, pentru anul şcolar 2014-2015”.
Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.
5. „Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Măicăneşti, pentru anul şcolar 2014-2015”.
Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.
6. „Constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “SPERANŢA VRANCEI”.
Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.
7. „Angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Vrancea în dosarul nr.8178/299/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti”.
Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.
8. „Încheierea acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Vrancea şi Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” în vederea derulării programului de voluntariat “BiblioPovestaşii” din cadrul Proiectului Naţional „Raftul cu iniţiativă-Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci, octombrie 2014-iunie 2015”.
Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.
9. „Aprobarea strategiei de Dezvoltare Integrată a Judeţului Vrancea 2014-2020”.
Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.
10. „Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza de proiect tehnic pentru obiectivul de investiţii „ Reabilitare şi modernizare împrejmuire incintă-Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Elena Doamna”, Focşani”.
Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.
11. „Darea În administrarea Consiliului Local al Comunei Gologanu a sectorului de drum judeţean DJ 204 G, km 27+135- km 28+580, L=1,445 km, pe o perioadă de 24 de luni”.
Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.
12. „Darea în administrarea Consiliului Local al Comunei Bilieşti pe o perioada de 24 luni a sectorului de drum DJ 204 G, km 4+650 – km 6+150, L=1,50 km, între intrare sat Bilieşti – Primăria Bilieşti (intersecţie DC 145), din administrarea Consiliului Judeţean Vrancea”.
Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.
13. „Declanşarea procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată situat în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Lucrări de aducere la starea tehnică iniţială (consolidare şi refacere) a DJ 204 P pe sectorul afectat de alunecările de teren din perioada februarie 2013- aprilie 2013, cuprinse între km 2+650- km 21+150”, tronson 3 între km 18-km 180, sat Cocoşari, Comuna Gura Caliţei, Judeţul Vrancea”.
Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.
14. „Aprobarea solicitării de transfer cu titlu gratuit, a obiectivului de investiţii în curs „Modernizare staţie CF Focşani la standarde europene -Corp B” din inventarul Ministerului Transporturilor în inventarul Consiliului Judeţean Vrancea”.
Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.
15. „Neexercitarea dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului monument istoric (situl arheologic), Aşezarea de la Focşani, aflat în proprietatea doamnei Lungu Anişoara”.
Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.
16. „Încheierea Acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Vrancea şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea în vederea promovării şi implementării proiectului „Tehnologia informaţiei şi comunicării pentru consiliere în carieră”.
Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.
17. „ Actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Vrancea”.
Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.
18. „ Actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Judeţului Vrancea”.
Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.
19. „Retragerea dreptului de administrare Serviciului Public Judeţean “Salvamont” Vrancea pentru imobilul Vila Rucăr (teren si cladire), situat în comuna Soveja, înscris în CF 50208, aflat în domeniul public al judeţului Vrancea, în vederea realizării unor lucrări de reabilitare”.
Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.
20. „Transformarea postului de economist gradul II, de la Biroul contabilitate, resurse umane, administrativ din statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, pe post de economist, gradul I”.
Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.
21. „Transformarea postului de inspector de specialitate gradul III, de la Compartimentul financiar-contabil, resurse umane-salarizare şi administrativ din statul de funcţii al Centrului Cultural Vrancea în post de inspector de specialitate, gradul II”.
Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.
22. „Modificarea Programului judeţean de transport public de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 2014–2019 ”.
Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.
23. „Aprobarea modificării creditelor de angajament pentru acţiunile multianuale cuprinse în bugetele proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2014 şi estimările pentru anii următori”.
Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.
24. „Aprobarea rectificării bugetelor Judeţului Vrancea privind finanţarea Unităţii Administrativ-Teritoriale Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2014”.
Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.
25. „Stabilirea venitului anual din cedarea folosinţei bunurilor în situaţia în care arenda se exprimă în natură, pe anul 2015”.
Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.
26. “Aprobarea rectificării bugetului S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. pe anul 2014.”
Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea Marian Oprisan
Avizat, Secretar al judeţului
Raluca Dan

Comments

comments

- Publicitate - Florăria Focșani

Related Articles

Producătorii de vin din Vrancea afectați de pandemie vor primi sprijin de la Guvern

Guvernul Orban pregătește un proiect de act normativ pentru sprijinirea producătorilor de vin afectați de pandemia de COVID-19. Anunțul a fost făcut la Focșani,...

Ministrul Ion Ștefan cere primarilor liberali să scrie proiecte pentru a aduce investiții în Vrancea

În programul de guvernare al PNL sunt prevăzute investiții în extinderea rețelelor de gaze, reparații la sistemele de irigații, construcția de dispensare rurale și...

Deputatul PNL Ion Ștefan: prima de comercializare va ajuta la reafirmarea și relansarea produselor românești de calitate

 Legea pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare a fost adoptată de Camera Deputaţilor.  Inițiativa devenită lege aparține deputatului PNL de Vrancea...
- Publicitate -
Articole noi

Producătorii de vin din Vrancea afectați de pandemie vor primi sprijin de la Guvern

Guvernul Orban pregătește un proiect de act normativ pentru sprijinirea producătorilor de vin afectați de pandemia de COVID-19. Anunțul a fost făcut la Focșani,...

Ministrul Ion Ștefan cere primarilor liberali să scrie proiecte pentru a aduce investiții în Vrancea

În programul de guvernare al PNL sunt prevăzute investiții în extinderea rețelelor de gaze, reparații la sistemele de irigații, construcția de dispensare rurale și...

Deputatul PNL Ion Ștefan: prima de comercializare va ajuta la reafirmarea și relansarea produselor românești de calitate

 Legea pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare a fost adoptată de Camera Deputaţilor.  Inițiativa devenită lege aparține deputatului PNL de Vrancea...

Un expert în atragerea de fonduri europene – Eugenia Drăgușanu -propunerea PNL pentru Senatul României

Eugenia Drăgușanu este expert în accesare și implementare de proiecte cu fonduri europene și candidează din partea PNL Vrancea pentru Senatul României. Are doi...

Ministrul Ion Ștefan, candidatul PNL Vrancea la alegerile din 6 decembrie – PNL este singurul partid care are soluții concrete pentru ca satele României...

Ministrul Ion Ștefan, deputat în Parlamentul României și candidatul PNL Vrancea la alegerile din 6 decembrie, spune că PNL este singurul partid care a...

Comments

comments