miercuri, septembrie 27, 2023

Proceduri simplificate de achiziție pentru beneficiarii privați ai PNDR

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat pe site-ul oficial, www.afir.madr.ro, Baza de Date cu Prețuri de Referință pentru mașini, utilaje și echipamente specializate, care pot fi achiziționate de către beneficiarii privaţi prin măsurile de investiții aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală.
Baza de date cu prețuri de referință a fost aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1571 din 15.10.2014.
„Baza de date cu prețuri de referință simplifică radical procesul de accesare a fondurilor europene acordate prin PNDR. Pe lângă simplificarea propriu-zisă a procedurii de achiziţie şi implicit impact pozitiv major asupra nivelului de accesare a fondurilor europene, acest demers va duce la diminuarea neregulilor legate de procedura de achiziţii. Pentru a ne asigura că răspundem nevoilor beneficiarilor și că vom fi în permanență într-o directă corelare cu piața de profil, AFIR va actualiza periodic această bază de date, atât din punct de vedere al adaptării prețurilor în funcție de evoluțiile pieței, cât și din punct de vedere al introducerii de noi elemente care pot face obiectul unei achiziții eligibile prin PNDR. Baza de date devine astfel un instrument util, atât pentru beneficiari, cât și pentru Agenție, fiind o premieră la nivel național.”, a declarat David Eugen POPESCU, Directorul General al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).
Această bază de date este disponibilă pe site-ul AFIR sub forma unei aplicaţii web şi poate fi utilizată atât de viitorii beneficiari ai PNDR, cât şi de beneficiarii care vor demara procedura de achiziţie. Aplicația bazei de date va rula online pe site-ul AFIR, fără a fi nevoie de descărcarea acesteia de către cei care doresc să o folosească.
Practic, în cazul în care beneficiarul privat doreşte să achiziţioneze un produs care se regăseşte în Baza de date cu preţuri de referinţă a AFIR, acesta va putea să-l achiziţioneze direct, fără a mai parcurge procedura de selecţie de oferte.
Beneficiarul care urmează acest tip de achiziție trebuie să se asigure că bunul care urmează a fi cumpărat trebuie să se regăsească în memoriul justificativ (pentru proiecte care nu prevăd lucrări de construcţii‐montaj) sau în studiul de fezabilitate (pentru proiecte care prevăd lucrări de construcţii‐montaj) depus de beneficiar odată cu proiectul de investiţie şi să respecte întocmai cerinţele şi caracteristicile tehnice menţionate în aceste documente.
Preţul maxim eligibil al bunului achiziţionat este cel înscris în Baza de date. În cazul în care bunul achiziționat are un preț mai mare decât cel menționat în Baza de date, diferența de preț va reprezenta o cheltuială neeligibilă și va fi suportată întegral de către beneficiar.
Pentru decontare, beneficiarul va prezenta la Agenție contractul de vânzare – cumpărare, însoţit de certificatul de conformitate al produsului, în care marca şi modelul trebuie să fie identice cu cele înregistrate în Baza de date. De asemenea, este necesară prezentarea unei anexe la contractul de vânzare cumpărare în care este detaliat standardul de echipare al bunului care face obiectul cererii de plată.
Pentru achiziţiile descrise mai sus nu este necesară întocmirea unui dosar pentru avizarea achiziţiei. Toate documentele vor fi prezentate direct la plată, fiind incluse in dosarul cererii de plată.
În baza de date a AFIR vor fi afișate exclusiv următoarele informații: codul CPV (codul comun privind achizițiile publice), marca, modelul, dotările standard și prețul exprimat în Euro, fără TVA. Astfel, bunurile vor putea fi căutate de către beneficiari după codul CPV, denumire echipament, marcă, model, caracteristica tehnică principală etc.
Metodologia pentru colectarea datelor necesare constituirii bazei de date cu prețuri de referință s-a elaborat respectând principiile transparenței, asigurării rezonabilității costurilor și bunei gestionări a fondurilor comunitare.

Informații suplimentare
În conformitate cu cerințele regulamentelor europene care vizează finanţarea din FEADR, sprijinul acordat beneficiarilor trebuie să respecte principiul rezonabilității costurilor. În acest sens, statele membre au obligația de a se asigura de faptul că toate costurile sunt stabilite printr-o metodă de calcul corectă, echitabilă și verificabilă.
Baza de Date cu Prețuri de Referință pentru mașini, utilaje și echipamente specializate s-a realizat în urma colectării informațiilor furnizate de către producătorii, importatorii sau distribuitorii autorizați de mașini, utilaje și echipamente specializate, care sunt centralizate, verificate și validate de către experții AFIR.
Colectarea informațiilor comunicate este permanentă pe toată perioada de implementare a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Baza de date urmând a se completa periodic cu noi elemente.
Pentru înscrierea în această bază de date, până la implementarea sistemului de înscriere on-line a furnizorilor, AFIR pune la dispoziția tuturor producătorilor, importatorilor sau distribuitorilor de mașini, utilaje și echipamente specializate de la nivel mondial, formularele tip ,,Solicitare de înscriere”, „Declarație pe propria răspundere”, și „Tabel cu oferta de prețuri”. Acestea se pot descărca gratuit de pe site-ul www.afir.info. Formularele trebuie completate cu toate datele solicitate, semnate, datate și ștampilate de reprezentantul legal și transmise pe adresa de e-mail bazapreturi@apdrp.ro. Solicitarea și documentele suport vor fi transmise în format pdf iar tabelul cu oferta de prețuri valabile pentru România trebuie transmis în format editabil (word sau excel).
Astfel, orice producător, importator sau distribuitor care dorește să-i fie inclusă gama de produse oferite în baza de date, trebuie să transmită în format electronic către AFIR următoarele documente: Solicitarea de înscriere, Tabelul cu oferta de prețuri, Documentul care atestă calitatea de partener, importator sau distribuitor autorizat al producătorului și declarație pe propria răspundere, privind înscrierea în Baza de Date cu prețuri de referință.
Veridicitatea nivelurilor prețurilor incluse în solicitările trimise se va demonstra prin lista oficială de prețuri, valabilă pentru România, a producătorilor, importatorilor și distribuitorilor. În cazul importatorilor sau distribuitorilor, este recomandabil ca lista să fie asumată și de producător.
AFIR va efectua verificări suplimentare ale prețurilor prezentate și va introduce în baza de date prețuri care, în urma verificărilor, pot fi mai mici decât cele prezentate inițial de ofertant. În cazul în care AFIR identifică diferenţe între preţurile comunicate şi cele reale, verificările vor fi extinse asupra tuturor preţurilor comunicate şi, până la finalizarea verificărilor, va exclude din baza de date toate echipamentele comunicate de către respectivul producător, importator sau distribuitor.
7 noiembrie 2014
AFIR – Relaţii Mass-Media – 004 021 310.16.28;
massmedia@afir.info; www.afir.madr.ro

https://www.lakemirabel.com/la-sua-opinione-su-cosa-mentono-tutti-gli-uomini/betting websites not on gamstop

Vardenafilapotheke

Comments

comments

- Publicitate -

Related Articles

Mail order Brides From Ukraine: As to the reasons The guy’s For this reason Wanted Brides

Mail order Brides From Ukraine: As to the reasons The guy’s For this reason Wanted Brides But not, try to see a couple of things...

Where Divorced Dads Should consider Publishing a profile

Where Divorced Dads Should consider Publishing a profileLaunching anyone the brand new just like the children are nevertheless used for the divorce case therefore...

Opinion gagner dans un on line casino en ligne Hermes VIP

Opinion gagner dans un on line casino en ligne Hermes VIP Bienvenue sur notre blog oщ nous allons dйtailler notre expйrience avec le...
- Publicitate -

Articole noi

Mail order Brides From Ukraine: As to the reasons The guy’s For this reason Wanted Brides

Mail order Brides From Ukraine: As to the reasons The guy’s For this reason Wanted Brides But not, try to see a couple of things...

Where Divorced Dads Should consider Publishing a profile

Where Divorced Dads Should consider Publishing a profileLaunching anyone the brand new just like the children are nevertheless used for the divorce case therefore...

Opinion gagner dans un on line casino en ligne Hermes VIP

Opinion gagner dans un on line casino en ligne Hermes VIP Bienvenue sur notre blog oщ nous allons dйtailler notre expйrience avec le...

Quel est le meilleur casino en ligne fill jouer aux models а sous ?

Quel est le meilleur casino en ligne fill jouer aux models а sous ? Nous aimerions profiter de cette event pour vous souhaiter...

Comment puis-je savoir quel casino en ligne est lйgitime ?

Comment puis-je savoir quel casino en ligne est lйgitime ? Il existe un nombre impressionnant de gambling establishments en ligne et il peut...

Comments

comments